نمرات دانشجویان رشته حسابداری استاد باصری
قابل توجه دانشجویان اصول حسابداری1 دانشگاه علمی کاربردی:

 به اطلاع می رساند دانشجویان متقاضی انجام پروژه دفتر روزنامه و کل می توانند آن را تهیه و تا 18 بهمن ماه (طی مدت ده روز) آن را ارائه نمایند.

تهیه پروژه مذکور (بر خلاف قبل) به صورت انفرادی بوده و دانشجویان متقاضی می بایست تا ساعت 20:00 شنبه 11 بهمن ماه نام و نام خانوادگی، شماره دانشجویی و متن تقاضای خود را به شماره 09355999447 پیامک نمایند.

لازم به ذکر است که تنها دانشجویان ورودی 93 می توانند از این فرصت استفاده نمایند.

+ نوشته شده در  چهارشنبه 8 بهمن1393ساعت 21:26  توسط باصری | 

دانشجوياني كه نسبت به نمره شان اعتراض دارند تا هشتم بهمن 93 مهلت دارند در قسمت نظر (پايين نمرات) اعتراض خود را همراه با شماره دانشجويي خود وارد يا از طريق پيامك به شماره 09355999447 ارسال كنند.

نمرات نهايي پس از رسيدگي به اعتراضات و اضافه شدن نمرات ميانترم (6 نمره) و پروژه (2 نمره) نهم بهمن ماه در سايت دانشگاه وارد خواهد شد.

نمرات پايانترم  اصول حسابداري1  از مبناي 14
آقايان   خانم‌ها
رديف نام و نام‌خانوادگي نمره   رديف نام و نام‌خانوادگي نمره
1 آقاي اسماعیل ابراهیمی 5   1 خانم زینب اکبری 3.5
2 آقاي ابوالفضل افراس 8.5   2 خانم فرزانه الهی 11.5
3 آقاي احمدرضا امیری 4   3 خانم فاطمه بهرام 9
4 آقاي سعید بهاری نژاد 8.5   4 خانم لیلا تک پر 13
5 آقاي هادی حسن زاده 10   5 خانم فاطمه جعفری 6.5
6 آقاي ابوالفضل حقی 1.5   6 خانم زهرا چگینی 9
7 آقاي سجاد رحمت آبادی صفر   7 خانم اسماء دینی 10.5
8 آقاي رحمت ا... رستگار 5   8 خانم فاطمه رسولی 9.5
9 آقاي سعید رسولی 9.5   9 خانم مریم زلفی 1.5
10 آقاي محمدعلی ساعتی 3.5   10 خانم زهرا سرایی 10.25
11 آقاي اکبر سیمابی 11.5   11 خانم زهرا صادقی نیا 14
12 آقاي امیرحسین شکرریز 0.5   12 خانم زهرا عابدی 9.25
13 آقاي مهدی صادق زاده 7.25   13 خانم فاطمه قربانعلی پور 4.5
14 آقاي علیرضا صمدی 11.75   14 خانم عاطفه قربانی 11.5
15 آقاي مهدی عرفانیان 11   15 خانم مریم گیوه کی 12.5
16 آقاي حمیدرضا غفاری غ   16 خانم لیلا محمودزاده غ
17 آقاي علی فاطمی نیا 9   17 خانم مهناز مطهری 7.5
18 آقاي محمدحسین کاشانی غ   18 خانم رویا نبی پور 9.5
19 آقاي مهدی کچویی زاده 10   19 خانم آرزو نصرا... 9.25
20 آقاي فرزاد کرانیان 7   20 خانم محدثه نوروزی 9.75
21 آقاي حسن کریم زاده غ   21 خانم کوثر ایوبی 3
22 آقاي علی مصدق 9.25            
23 آقاي محمدسعید مظفر 6.5            
24 آقاي مصطفی موجودی 8.25            
25 آقاي حسین نجاری 2            
                     
  ميانگين نمره‌ي آقايان  6.43     ميانگين نمره‌ي خانم‌ها  7.96
                     
      ميانگين نمره‌ي كلاس 7.18      
+ نوشته شده در  شنبه 4 بهمن1393ساعت 16:1  توسط باصری | 
نمرات ميانترم  اصول حسابداري1  از مبناي 6
آقايان   خانم‌ها
رديف نام و نام‌خانوادگي نمره   رديف نام و نام‌خانوادگي نمره
1 آقاي اسماعیل ابراهیمی 3   1 خانم زینب اکبری 3.1
2 آقاي ابوالفضل افراس 2.1   2 خانم فرزانه الهی 4.2
3 آقاي احمدرضا امیری غ   3 خانم فاطمه بهرام 5.4
4 آقاي سعید بهاری نژاد 1.6   4 خانم لیلا تک پر 4.9
5 آقاي هادی حسن زاده 2   5 خانم فاطمه جعفری 2.2
6 آقاي ابوالفضل حقی غ   6 خانم زهرا چگینی 4.2
7 آقاي سجاد رحمت آبادی غ   7 خانم اسماء دینی 4.4
8 آقاي رحمت ا... رستگار 3.9   8 خانم فاطمه رسولی غ
9 آقاي سعید رسولی 4.3   9 خانم مریم زلفی 2.6
10 آقاي امیرمحمد سلطانی غ   10 خانم زهرا سرایی 5.4
11 آقاي اکبر سیمابی 4.5   11 خانم زهرا صادقی نیا 4.9
12 آقاي امیرحسین شکرریز 1.1   12 خانم زهرا عابدی 4.1
13 آقاي مهدی صادق زاده 4.2   13 خانم فاطمه قربانعلی پور غ
14 آقاي علیرضا صمدی 4.9   14 خانم عاطفه قربانی 4.6
15 آقاي مهدی عرفانیان 4.4   15 خانم مریم گیوه کی 5.4
16 آقاي حمیدرضا غفاری غ   16 خانم لیلا محمودزاده غ
17 آقاي علی فاطمی نیا 1.5   17 خانم مهناز مطهری 3.6
18 آقاي محمدحسین کاشانی غ   18 خانم رویا نبی پور 4.3
19 آقاي مهدی کچویی زاده 4.9   19 خانم آرزو نصرا... 3.7
20 آقاي فرزاد کرانیان 2.3   20 خانم محدثه نوروزی 5.2
21 آقاي حسن کریم زاده 1   21 خانم کوثر ایوبی 1.2
22 آقاي علی مصدق 2.6            
23 آقاي محمدسعید مظفر 2.9            
24 آقاي امیر منوچهریان غ            
25 آقاي مصطفی موجودی غ            
26 آقاي حسین نجاری غ            
27 آقاي محمدعلی ساعتی 2.6            
                     
                     
                     
  ميانگين نمره‌ي آقايان  3.01     ميانگين نمره‌ي خانم‌ها  4.04
                     
      ميانگين نمره‌ي گروه 3.54      
+ نوشته شده در  پنجشنبه 20 آذر1393ساعت 20:55  توسط باصری | 

با توجه به زمان ثبت نام دانشجويان در روز پنج شنبه 27 شهريور دانشجوياني كه نسبت به نمره شان اعتراض دارند تا امروز چهارشنبه 26 شهريور ساعت 17 مهلت دارند در قسمت نظر (پايين نمرات) اعتراض خود را همراه با شماره دانشجويي خود وارد كنند.

نمرات نهايي پس از رسيدگي به اعتراضات، ساعت 18 امروز چهارشنبه 26 شهريور در سايت دانشگاه وارد خواهد شد.

نمرات پايانترم حسابداري مالي از مبناي 22
نام مبحث ميانترم1 ميانترم2 ميانترم3 ميانترم4 ميانترم5 ميانترم6 ميانترم7 پروژه كلاسي پايان‌ترم نمره كل
مبناي نمره 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2 3.5 6 22
رديف نام و نام‌خانوادگي                      
1 خانم فاطمه احمدي 0.8 1.25 1.25 0.8 0.8 0.8 1.5 2 2 3.25 14.45
2 آقاي سعيد آدمي 1.5 1.5 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 2 2.5 5.25 19.25
3 آقاي ابوالفضل امجديان                     غ
4 خانم فاطمه جندقي پور 1.5 1.5 1.3 1.5 1.3 1.5 1.5 2 3.5 5.25 20
5 آقاي سهيل خوانساري 1.5 1.5 1.25 1.25 1.1 1.1 1.1 2 2.5 4.5 17.8
6 خانم رويا درودگر 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 2 3.5 5.75 20
7 خانم فايزه سرخ رو 0.3 0.5 0.75 0.3 0.3 0.3 0.3 2 1 1.25 7
8 خانم زهرا سفيدي 1.5 1.5 1.4 1.5 1.4 1.4 1.5 2 3.5 5.75 20
9 آقاي مصطفي شاكري 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 2 0.5 5.25 16.85
10 آقاي علي اكبر فلاح زاده 1.5 0.2 0.75 1 0.75 0.75 1.5 2 3 0.75 12.2
11 آقاي حامد يوسفي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 آقاي رضا زارعي نيا 1.5 1.5 1.5 1.3 1.3 1.5 1.5 2 3.5 5.5 20
13 آقاي ابوالفضل شفيعي 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 0 0.5 5 14.25
14 خانم مريم قربانعلي زاده 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0 0 2.5 6.7
                             
  ميانگين نمره‌ 1.13 1.08 1.08 1.04 0.98 1.02 1.14 1.54 2.00 3.85 14.86
+ نوشته شده در  چهارشنبه 26 شهریور1393ساعت 11:54  توسط باصری | 

 دانشجوياني كه نسبت به نمره شان اعتراض دارند تا چهارم تير 93 مهلت دارند در قسمت نظر (پايين نمرات) اعتراض خود را همراه با شماره دانشجويي خود وارد يا از طريق پيامك به شماره 09355999447 ارسال كنند.

نمرات نهايي پس از رسيدگي به اعتراضات، پنجم تير ماه در سايت دانشگاه وارد خواهد شد.

نمرات پايانترم كاربرد نرم افزار آقايان از مبناي 20
نام مبحث پروژه عملی 1 عملی 2 پايان‌ترم
مبناي نمره 2 6 6 6
رديف نام و نام‌خانوادگي        
1 آقاي علی اعتصام نیا 1.75 5.75 5.5 5.75
2 آقاي ابوالفضل اکبری 2 4 5 5
3 آقاي محمدجواد انصاری 2 5.5 5 5.5
4 آقاي ابوالفضل باغ میرانی 2 5 5.5 4
5 آقاي حسین بهره دار 1 3.5 2 4.25
6 آقاي محمد حاجی قدیر 1.5 5.25 5 5.5
7 آقاي حمید حلاج پور 2 4.5 4 5.25
8 آقاي رضا زارعی نیا 2 4.25 4.5 4.5
9 آقاي عقیل سیهان زاده 1.75 5.75 5.5 4.75
10 آقاي علی اکبر ظهیر 1.75 5.5 5.5 5.75
11 آقاي محمد علی نقی پور ؟ ؟ ؟ 2.25
12 آقاي حبیب ا... فرقانی 2 4.5 5 5.25
13 آقاي علیرضا فلاح 1 3 5 5
14 آقاي رسول محسنی 1.25 2.5 4.5 5
15 آقاي علی مسعودی راد 1.25 5 0 5.25
16 آقاي محمدرضا مهدی پور 2 4.75 5 5.75
17 آقاي محسن نژادمحمدی 1.75 5.25 5.5 5.25
               
  ميانگين نمره‌ي آقايان 1.69 4.63 4.53 4.94
               
نمرات پايانترم كاربرد نرم افزار خانم ها از مبناي 20
نام مبحث پروژه عملی 1 عملی 2 پايان‌ترم
مبناي نمره 2 6 6 6
رديف نام و نام‌خانوادگي        
1 خانم فاطمه اشرفی 2 4 5.5 4.75
2 خانم فاطمه باقری 1.25 3.25 4.5 3.75
3 خانم سودابه بزرگی 1.75 4.5 4 3.5
4 خانم پروین تقی زاده 1.75 5.25 5.5 5.5
5 خانم سمانه جمالی فرد 1.5 5.75 5.5 5.5
6 خانم مریم رمضانعلی 1.5 3.5 4 5.25
7 خانم زهرا زارعیان 2 5.5 5.5 5.5
8 خانم عطیه سالم 1.75 4 5 5.25
9 خانم ملیحه شرفی 2 6 5.5 5
10 خانم محبوبه غفوری 1.75 5 5.5 4
11 خانم مریم قره داغی 1.75 5 5.5 6
12 خانم فرشته کچویان 1.5 2.75 4 3.5
13 خانم الهام کریمی 1.75 4 4.5 4.75
14 خانم فاطمه محمودزاده 1.5 5.5 5 5.75
15 خانم فیروزه مدرس زاده 1.75 6 5 4.5
16 خانم بهاره ملاآقاجانی 2 5.5 4.5 4.25
17 خانم ریحانه ملاآقاجانی 2 6 4.5 5.25
18 خانم خدیجه نجفی 1.75 6 5.5 5.25
               
  ميانگين نمره‌ي خانم‌ها 1.74 4.69 4.94 4.85
               
  ميانگين نمره‌ي كلاس 1.71 4.66 4.75 4.89
+ نوشته شده در  یکشنبه 1 تیر1393ساعت 22:1  توسط باصری | 

دانشجوياني كه نسبت به نمره‌شان اعتراض دارند تا تاريخ 25/03/92 مهلت دارند در قسمت

 نظر (پايين نمرات) اعتراض خود را همراه باشماره‌ي دانشجويي خود وارد يا از طريق

پيامك به شماره  09355999447 ارسال كنند. نمرات نهايي پس از رسيدگي به اعتراضات

و اضافه شدن نمره كلاسي (2 نمره) و ميانترم (6 نمره)، 27 خرداد ماه در سايت دانشگاه وارد خواهد شد.

نمرات پايانترم  حسابداري صنعتي3  از مبناي 12

آقايان

 

خانم‌ها

رديف

نام و نام‌خانوادگي

نمره

 

رديف

نام و نام‌خانوادگي

نمره

1

آقاي

محمدصادق

احمديان

10.75

 

1

خانم

مريم

احمديان

10

2

آقاي

محمد

بابازاده

8.5

 

2

خانم

فرشته

اسدالهي

8.75

3

آقاي

محمدرضا

بخشنده‌فر

10.5

 

3

خانم

فاطمه

باقري

5

4

آقاي

محمد

تركيان

11.75

 

4

خانم

الهه

باقري

9.5

5

آقاي

اميررضا

جمعدار

11

 

5

خانم

مريم

پيريايي

11

6

آقاي

اصغر

چراغي

6.5

 

6

خانم

فاطمه

حمصي

11.5

7

آقاي

عبدالمجيد

حسيني

8.75

 

7

خانم

فاطمه

حميدي‌فرد

9.75

8

آقاي

حسن

حسيني

11

 

8

خانم

زينب

سنايي

10.25

9

آقاي

عليرضا

دژاكام

11.5

 

9

خانم

سهيلا

شبان‌پور

10.5

10

آقاي

مجيد

رضايي

10.5

 

10

خانم

سعيده

طاهري

10.5

11

آقاي

مجيد

ساعتي

9.5

 

11

خانم

منصوره

غفاري

1.25

12

آقاي

علي

سفيدكار

11

 

12

خانم

نسرين

قصبي

9.5

13

آقاي

مهدي

غلامي

10.25

 

13

خانم

سميه

قنبري

9.5

14

آقاي

جواد

فتاحي

10.5

 

14

خانم

اشرف

كاظم‌زاده

10.5

15

آقاي

محمد

قائمي‌زاده

11.5

 

15

خانم

ندا

كاظميان

9

16

آقاي

جواد

كريمشاهي

10.5

 

16

خانم

منصوره

كدخدايي

11

17

آقاي

مصطفي

لطفي‌زاده

5

 

17

خانم

معصومه

لاجوردي

9.5

18

آقاي

حامد

محمدپور

11

 

18

خانم

مرضيه

موسوي

11

19

آقاي

عليرضا

محمدي

9.5

 

19

خانم

سميرا

مهراجي

10.5

20

آقاي

حميد

مطيع

9.75

 

20

خانم

رقيه

ميرزازاده

11.75

21

آقاي

حامد

ناظم‌پور

6.5

 

21

خانم

افسانه

نوري

11

22

آقاي

حميدرضا

همتي

10.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ميانگين نمره‌ي آقايان

9.84

 

 

ميانگين نمره‌ي خانم‌ها

10.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ميانگين نمره‌ي كلاس

9.72

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه 20 خرداد1392ساعت 21:3  توسط باصری | 

دانشجوياني كه نسبت به نمره‌شان اعتراض دارند تا تاريخ 25/03/92 مهلت دارند در قسمت

 نظر (پايين نمرات) اعتراض خود را همراه باشماره‌ي دانشجويي خود وارد يا از طريق

پيامك به شماره  09355999447 ارسال كنند. نمرات نهايي پس از رسيدگي به اعتراضات

و اضافه شدن نمره ميانترم (14 نمره)  27 خرداد ماه در سايت دانشگاه وارد خواهد شد.

نمرات پايانترم سيستم رايانه‌اي حسابداري گروه يكشنبه (بخش تئوري) از مبناي 6

خانم‌ها

 

خانم‌ها

رديف

نام و نام‌خانوادگي

نمره

 

رديف

نام و نام‌خانوادگي

نمره

1

خانم

نرگس

آتشبار

3.75

 

18

خانم

آسيه

سنگكي

4.75

2

خانم

حنانه

آسيابان

5

 

19

خانم

زهرا

شاطري

5

3

خانم

زينب

اسماعيليان

4.75

 

20

خانم

مريم

شاكريان

3.5

4

خانم

زهرا

باغبان

3.75

 

21

خانم

اكرم

شفيعي

4

5

خانم

افسانه

بهره‌دار

3

 

22

خانم

الهه

طباطبايي

5

6

خانم

فرشته

پرورده

4.75

 

23

خانم

الهام

فردوسي

5

7

خانم

حديثه

جوادزاده

4

 

24

خانم

منيژه

فرمند

4.25

8

خانم

فاطمه

حاجي‌ابراهيمي

2.25

 

25

خانم

فاطمه

قاسمي

2

9

خانم

شيما

حاجي‌عبدلي

2

 

26

خانم

مريم

قربانعلي‌زاده

4

10

خانم

مريم

حافظي

2.5

 

27

خانم

نرگس

كردي

3.25

11

خانم

فائزه

حقي

5.25

 

28

خانم

سميرا

كرمي

4.5

12

خانم

مليحه

خيرالنسائي

2.75

 

29

خانم

پريسا

مادابي

4.25

13

خانم

مريم

رحيمي

5

 

30

خانم

فاطمه

مدني

3.5

14

خانم

فهيمه

رصاف

3

 

31

خانم

الهه

نبي‌زاده

3

15

خانم

اسماء

رمضاني

4

 

32

خانم

معصومه

نوذرزاده

3

16

خانم

فرزانه

زراعتي

4.75

 

33

خانم

عاطفه

نيري

4.75

17

خانم

رقيه

سليماني

3.25

 

34

خانم

اكرم

هاجريان

4.25

 

 

 

 

 

 

۳۵ 

 خانم

 

پورنگ 

۴ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ميانگين نمره‌ي كلاس

3.88

+ نوشته شده در  دوشنبه 20 خرداد1392ساعت 21:2  توسط باصری | 

دانشجوياني كه نسبت به نمره‌شان اعتراض دارند تا تاريخ 25/03/92 مهلت دارند در قسمت

 نظر (پايين نمرات) اعتراض خود را همراه باشماره‌ي دانشجويي خود وارد يا از طريق

پيامك به شماره  09355999447 ارسال كنند. نمرات نهايي پس از رسيدگي به اعتراضات

و اضافه شدن نمره ميانترم (14 نمره)  27 خرداد ماه در سايت دانشگاه وارد خواهد شد.

نمرات پايانترم سيستم رايانه‌اي حسابداري (بخش تئوري) از مبناي 6

آقايان

 

خانم‌ها

رديف

نام و نام‌خانوادگي

نمره

 

رديف

نام و نام‌خانوادگي

نمره

1

آقاي

ياسر

افتخاريان

غ

 

1

خانم

مرجان

اخوان

6

2

آقاي

علي‌اصغر

ايلچي

5.5

 

2

خانم

مژگان

باقري

5.5

3

آقاي

محمد

بابازاده

3.75

 

3

خانم

مريم

برزي

5.25

4

آقاي

علي

بوشهري

5.5

 

4

خانم

نگين

تركاشوند

5.75

5

آقاي

علي

بهين‌كار

5.75

 

5

خانم

فاطمه

حميدي‌فرد

5

6

آقاي

مجتبي

ترابي

5.75

 

6

خانم

سيمه

خسروي‌مقدم

6

7

آقاي

علي

تركيان

5.5

 

7

خانم

زهرا

شيرخدايي

6

8

آقاي

رضا

توكلي‌زاده

5

 

8

خانم

آرزو

صلواتي

5.75

9

آقاي

حميد

خنكال

5.75

 

9

خانم

سودابه

عيدي‌وندي

4.5

10

آقاي

محمدجواد

دهقاني‌زاده

5.75

 

10

خانم

منصوره

گودرزي

4.5

11

آقاي

اميرحسين

راسخي‌نژاد

5.25

 

11

خانم

فهيمه

محمدي

5.5

12

آقاي

محمد

رحمان‌دوست

4.75

 

12

خانم

رضوان

نصيري

5.75

13

آقاي

سعيد

رضايي

4.5

 

 

 

 

 

 

14

آقاي

محمود

سرجه‌پيما

4.25

 

 

 

 

 

 

15

آقاي

محمد

سرلك

6

 

 

 

 

 

 

16

آقاي

ميثم

سليمي

5.25

 

 

 

 

 

 

17

آقاي

اصغر

شاه‌بالا

5.25

 

 

 

 

 

 

18

آقاي

ابوالفضل

شفيعي

5.75

 

 

 

 

 

 

19

آقاي

مجتبي

صادق

4.75

 

 

 

 

 

 

20

آقاي

مرتضي

صادقي

6

 

 

 

 

 

 

21

آقاي

معين‌الدين

صالحي

5.25

 

 

 

 

 

 

22

آقاي

مهدي

فدايي

4.75

 

 

 

 

 

 

23

آقاي

ابوالفضل

قاسمي

5.75

 

 

 

 

 

 

24

آقاي

مهدي

قدرتي

5.75

 

 

 

 

 

 

25

آقاي

محسن

كاظمي

5

 

 

 

 

 

 

26

آقاي

جواد

مداحيان

4.5

 

 

 

 

 

 

27

آقاي

عادل

موسايي

5.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ميانگين نمره‌ي آقايان

5.24

 

 

ميانگين نمره‌ي خانم‌ها

5.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ميانگين نمره‌ي كلاس

5.31

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه 20 خرداد1392ساعت 21:1  توسط باصری | 

دانشجوياني كه نسبت به نمره‌شان اعتراض دارند تا تاريخ 14/11/91 مهلت دارند در قسمت

 نظر (پايين نمرات) اعتراض خود را همراه باشماره‌ي دانشجويي خود وارد يا از طريق

پيامك به شماره  09355999447 ارسال كنند. نمرات نهايي پس از رسيدگي به

اعتراضات  15 بهمن ماه در سايت دانشگاه وارد مي‌شود.

مجموع نمرات ميانترم و پايانترم حقوق بازرگاني استاد حسن بیکیان از مبناي 20

آقايان

 

خانم‌ها

رديف

نام و نام‌خانوادگي

نمره

 

رديف

نام و نام‌خانوادگي

نمره

1

آقاي

ياسر

افتخاريان

4.5

 

1

خانم

صغري

ابراهيمي

9.75

2

آقاي

علي‌اصغر

ايلچي

 

 

2

خانم

مرجان

اخوان

17.5

3

آقاي

علي

بوشهري

16

 

3

خانم

مژگان

باقري

15.25

4

آقاي

علي

بهين‌كار

9.5

 

4

خانم

مريم

برزي

18.25

5

آقاي

مجتبي

ترابي

12.75

 

5

خانم

نگين

تركاشوند

14.75

6

آقاي

علي

تركيان

10.25

 

6

خانم

سيمه

خسروي‌مقدم

18.5

7

آقاي

رضا

توكلي‌زاده

18.75

 

7

خانم

مريم

رجايي

غ

8

آقاي

حميد

خنكال

8.75

 

8

خانم

سميه

شمس

غ

9

آقاي

محمدجواد

دهقاني‌زاده

14

 

9

خانم

زهرا

شيرخدايي

15.75

10

آقاي

اميرحسين

راسخي‌نژاد

10

 

10

خانم

آرزو

صلواتي

18

11

آقاي

محمد

رحمان‌دوست

9.25

 

11

خانم

منصوره

عبدي

غ

12

آقاي

سعيد

رضايي

 

 

12

خانم

اعظم

عسگري

غ

13

آقاي

مهدي

سجادي

غ

 

13

خانم

سودابه

عيدي‌وندي

15.75

14

آقاي

محمود

سرجه‌پيما

9

 

14

خانم

نرگس

قنبرزاده

غ

15

آقاي

محمد

سرلك

10.5

 

15

خانم

منصوره

گودرزي

10.25

16

آقاي

عبدالصمد

سكوتي

غ

 

16

خانم

فهيمه

محمدي

18

17

آقاي

ميثم

سليمي

15.25

 

17

خانم

رضوان

نصيري

16

18

آقاي

اصغر

شاه‌بالا

17.25

 

 

 

 

 

 

19

آقاي

عليرضا

شفيعي

غ

 

 

 

 

 

 

20

آقاي

ابوالفضل

شفيعي

6.5

 

 

 

 

 

 

21

آقاي

شهرام

شكرائيان

6

 

 

 

 

 

 

22

آقاي

مجتبي

صادق

12.5

 

 

 

 

 

 

23

آقاي

مرتضي

صادقي

12

 

 

 

 

 

 

24

آقاي

معين‌الدين

صالحي

16.25

 

 

 

 

 

 

25

آقاي

مهدي

فدايي

15

 

 

 

 

 

 

26

آقاي

ابوالفضل

قاسمي

10

 

 

 

 

 

 

27

آقاي

مهدي

قدرتي

15

 

 

 

 

 

 

28

آقاي

محسن

كاظمي

11.25

 

 

 

 

 

 

29

آقاي

امير

گرجي

9

 

 

 

 

 

 

30

آقاي

حسن

لشني

غ

 

 

 

 

 

 

31

آقاي

جواد

مداحيان

15.75

 

 

 

 

 

 

32

آقاي

وحيدرضا

ملاپور

غ

 

 

 

 

 

 

33

آقاي

حامد

ملكوتي

غ

 

 

 

 

 

 

34

آقاي

عادل

موسايي

12.5

 

 

 

 

 

 

35

آقاي

علي

نعيمايي

غ

 

 

 

 

 

 

36

آقاي

هومن

نورزاده

غ

 

 

 

 

 

 

37

آقاي

ناصر

همايوني‌مقدم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ميانگين نمره‌ي آقايان

11.83

 

 

ميانگين نمره‌ي خانم‌ها

15.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ميانگين نمره‌ي كلاس

13.03

+ نوشته شده در  چهارشنبه 11 بهمن1391ساعت 8:41  توسط باصری | 
نمرات درس حقوق بازرگانی استاد حسن بیکیان روز چهارشنبه ۱۱ بهمن در همین وبسایت اعلام خواهد شد.

تاخیر اعلام نمرات (با توجه به تاریخ اعلامی در برگه سوالات) به دلیل تغییر روز آزمون پایانترم بدون هماهنگی با استاد مربوطه بوده است.

ضمنا قرار بر این بود که دانشجویانی که قبلا در میانترم شرکت نکرده اند روز امتحان پایانترم به سوالات این بخش هم پاسخ دهند که گویا دانشگاه سوالات بخش میانترم را در اختیار دانشجویان قرار نداده است. لذا نمره میانترم این دانشجویان به نسبت نمره پایانترم در نظر گرفته خواهد شد. (یعنی اگر دانشجویی نصف نمره پایانترم را گرفت برای وی نصف نمره میانترم نیز در نظر گرفته می شود.) (با فرمول: نمره پایانترم ضربدر ۶ تقسیم بر ۱۴ مساوی نمره میانترم)

+ نوشته شده در  یکشنبه 8 بهمن1391ساعت 9:2  توسط باصری |